Všeobecné pravidlá pri pestovaní viniča

23. septembra 2018

  1. Vinič hroznorodý patrí do teplých vinohradníckych oblastí
  2. Potrebuje hlboké výživné pôdy, ktoré odčerpávaním živín úrodou treba pravideľne dopĺňať organickými a priemyselnými hnojivami
  3. Potrebuje chemické alebo biologické ošetrovanie proti hubovým chorobám a škodcom (výnimka sú rezistentné)
  4. Pri stolových odrodách s veľkými strapcami platí zásada, nechajte si iba jeden pekne vyvinutý strapec na jednom letoraste, prípadne skrátiť vrchol strapca – lepšia kvalita, chuť, farba
  5. Pri stolových odrodách počas suchého leta treba pôdnu vlhkosť dopĺňať (zavlažovanie)
  6. Odrody ťahavé so silným rastom je možné predlžovať pri reze, najviac však o 0,5 – 0,8 m
  7. Jednoročné sadenice treba na zimu zakopčekovať, kopčeky nechať do 15. mája

Optimálne miesta pre dopestovanie kvalitného hrozna sú najvhodnejšie západné, juhozápadné svahy s celodenným slnkom, smer radov východ – západ, hlboké výživné pôdy ľahké až stredne ťažké. Pred zakladaním vinohradu treba počítať s tým, že životnosť môže byť až 15 – 20 rokov. Preto treba pripraviť pôdu čo najlepšie. Veľmi hlboká orba, prípadne rigolovanie so zapracovaním maštaľného hnoja a priemyselných hnojív (plošne) – jednozložkové alebo viaczložkové. Tieto práce je vhodné vykonať už na jeseň, ale minimálne 2 mesiace pred výsadbou. Je zakázané pridať hnojivá priamo do vykopanej jamy pod korene pri sadení, podsádzaní viniča. Môžeme tak spraviť len vtedy, keď vykopeme hlbšiu jamu, nasypeme granulované priemyselné hnojivo alebo príp.aj maštalný hnoj, navrstvíme minimálne 10 cm zeme a až potom môžeme vinič zasadiť.

Skontrolovanie sadenice sa vykonáva pred výsadbou. Treba si všimnúť pri skrátení koreňového systému životaschopnosť štepu. Rezná rana koreňov by mala byť bledá – biela. Miesto štepenia pri naštepených odrodách je definované ,,guličkou,, tj. zrastenie podpníka s očkom závalovým pletivom tzv. kaluzom. Vyschnuté sadenice sú pri prerezaní hnedé, bez života.

Predaj

Začiatok predaja sadeníc: 25. Október

Koniec predaja sadeníc: 15. Máj

Kontakt

Všetky potrebné údaje nájdete na stránke kontakt.

Kontaktujte nás