Všeobecné pravidlá pri pestovaní viniča

23. septembra 2018

  1. Vinič hroznorodý patrí do teplých vinohradníckych oblastí
  2. Potrebuje hlboké výživné pôdy, ktoré odčerpaním živín úrodou treba pravideľne dopĺňať    organickými a priemyselnými hnojivami
  3. Potrebuje chemické ošetrovanie proti hubovým chorobám a škodcom (výnimka sú rezistentné)
  4. Pri stolových odrodách s veľkými strapcami platí zásada, ponechať iba jeden pekne vyvinutý strapec na jednom letoraste, prípadne skrátiť vrchol strapca – lepšia kvalita, chuť, farba
  5. Pri stolových odrodách počas suchého leta treba pôdnu vlhkosť dopĺňať (zavlažovanie)
  6. Odrody ťahavé so silným rastom je možné predlžovať pri reze, najviac však
    0,5 – 0,8 m za rok
  7. Jednoročné sadenice treba dôkladne zakopčekovať na zimu, kopčeky necháme do 15 mája

Optimálne miesta pre dopestovanie kvalitného hrozna sú  západné, juhozápadné svahy s celodenným slnkom, smer radov východ – západ, hlboké výživné pôdy ľahké až stredne ťažké. Pred zakladaním vinohradu treba počítať s tým že životnosť môže byť až 15 – 20 rokov. Preto treba pôdu pripraviť čo najlepšie. Veľmi hlboká orba prípadne rigolovanie so zapracovaním maštaľného hnoja a priemyselných hnojív plošne – jednozložkových (Superfosfát, Síran draselný, Cererit) alebo viaczložkové NPK. Tieto práce je vhodné vykonať už na jeseň, ale minimálne 2 mesiace pred vlastnou výsadbou. Je zakázané pridať NPK priamo do vykopanej jamy pod korene pri sadení, podsádzaní viniča. Môžeme tak spraviť len vtedy, keď vykopeme hlbšiu jamu, tam nasypeme NPK alebo príp.aj maštalný hnoj, navrstvíme minimálne 10 cm zeme a až potom môžme sadiť.

Skontrolovanie sadenice sa vykonáva pred výsadbou. Treba si všimnúť pri zakrátení koreňového systému životaschopnosť štepu. Rezná rana koreňov by mala byť bledá – biela. Miesto štepenia pri naštepených odrodách je definované ,,guličkou,, tj. zrastenie podpníka s očkom závalovým pletivom tzv. kaluzom. Vyschnuté sadenice sú pri prerezaní hnedé, bez života.

Predaj

Začiatok predaja sadeníc: 20. Október

Koniec predaja sadeníc: 25. Máj

Kontakt

Všetky potrebné údaje nájdete na stránke kontakt.

Kontaktujte nás